Reverzné inžinierstvo - Reverzné (spätné) inžinierstvo je technologický proces, pomocou ktorého je možné vytvoriť z existujúceho produktu spätne CAD model, prípadne výkresovú dokumentáciu podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.
Digitalizácia objektov, ako hlavná činnosť v procese reverzného inžinierstva pre oblasť strojárskej výroby, je možná vďaka skenovacím zariadeniam, ktoré umožňujú prevod reálnych trojrozmerných objektov do digitálnej podoby a nazývajú sa 3D skenery.

existujúci diel

STL dáta (sken)

CAD model + výkres

3D súradnicové meranie
meranie a kontrola dielov podľa požiadavky

  • rozsah 3D merania 1000 x 1500 x 800 mm
  • presnosť merania 0,0038 mm + L/250 mm
  • možnosť digitalizácie 2D profilov s meracím rozsahom 750 x 495 mm
  • výsledky merania = merací protokol

3D optické skenovanie
meranie a kontrola dielov podľa požiadavky

  • presnosť skenovaných dát 0,03 mm
  • výstupné dáta vo formáte .stl

Prejsť do fotogalérie

Privacy Policy