3D súradnicové meranie

  • rozsah 3D merania 1000 x 1500 x 800 mm
  • presnosť merania 0,0038 mm + L/250 mm
  • možnosť digitalizácie 2D profilov s meracím rozsahom 750 x 495 mm
  • výsledky merania = merací protokol

3D optické skenovanie

  • rozsah 3D skenovanie Φ 800 x 300 mm
  • presnosť skenovaných dát 0,03 mm
  • výstupné dáta vo formáte .stl

Reverzné inžinierstvo - spätná tvorba technickej dokumentácie a CAD dát existujúcich dielov.

existujúci diel

STL dáta (sken)

CAD model + výkres

Prejsť do fotogalérie

Privacy Policy