Ponúkame

Účtovníctvo pre každého

Rýchla komunikácia

Potrebujete spracovať účtovné služby? Kontaktujte nás:
Tel: 0905 964 365
E-mail: eu@businessanddrive.sk

spolahlivosť

Po obdržaní Vašich dokladov Vám garantujeme dodržanie termínov a vy sa môžete venovať svojmu podnikaniu.

Profesionalita

Náš tím je zložený z profesionálov, ktorí sa problematike venujú už vyše 20 rokov.

Čo ponúkame??

mzdy

Mzdy a personalistika

 • Založenie osobného spisu zamestnanca

 • Oznamovacia povinnosť voči poisťovniam

 • Výpočet miezd podľa predloženej dochádzky

 • Vyhotovenie výplatných pások a mzdových listov zamestnancov

 • Vyhotovenie sumarizácie miezd

 • Vyhotovenie prevodných príkazov (výplata miezd, odvodov a daní)

 • Spracovanie mesačných hlásení a výkazov do poisťovní

 • Spracovanie mesačného Prehľadu a ročné Hlásenie – finančná správa

 • Elektronická komunikácia – poisťovne a FS

 • Vystavovanie rôznych Potvrdení o príjmoch pre zamestnancov

 • Ročné zúčtovanie dane na základe žiadosti zamestnanca

 • obcan

  Občan – nepodnikateľ

  Nestihli ste požiadať zamestnávateľa do 15. februára o vykonanie Ročného zúčtovania dane?
  Obráťte sa na nás a my Vám dane dáme do poriadku.

  Čo si treba so sebou priniesť pre vydokladovanie celého kalendárneho roka?

 • „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok ....“ od všetkých zamestnávateľov

 • Rodné listy detí (od 16.roku dieťaťa aj Potvrdenie o návšteve školy)

 • Sobášny list vrátane dokladov na preukázanie nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela/manželku

 • Potvrdenie o evidencii na ÚPSVaR

 • Potvrdenie pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

 • Potvrdenie pre uplatnenie daňového bonusu na kúpeľnú starostlivosť

 • Číslo účtu v tvare IBAN, telefonický kontakt

 • Údaje o prijímateľovi 2% z dane

 • V prípade, že chcete podať daňové priznanie za zomrelého, treba doložiť úmrtný list
 • uctovnictvo

  Podvojné a jednoduché účtovníctvo

 • Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania

 • Konzultácia daňovej oprávnenosti dokladov

 • Vedenie požadovaných kníh a evidencie

 • Elektronická komunikácia s FS

 • Spracovanie a podanie daňových priznaní - Súhrnný výkaz k DPH, DPH, INTRASTAT, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, VAT refund, daň z nehnuteľností, účtovné výkazy (účtovná závierka + poznámky, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)
 • vydavky

  Preukázateľné výdavky z daňovej evidencie alebo výdavky percentom z príjmov

 • Spracovanie dokladov

 • Konzultácia daňovej oprávnenosti dokladov

 • Vedenie požadovaných kníh a evidencie

 • Spracovanie a podanie daňového priznania
 • Do konca zúčtovacieho obdobia zostáva

  0
  dní
  00
  hodín
  00
  Minút
  00
  Sekúnd
  Kontaktujte nás

  Kontakt

  BUSINESS AND DRIVE spol. s r.o.
  Továrenská 3/B, 901 01 Malacky

  Tel: 034 / 381 1770, 0905 964 365
  e-mail: eu@businessanddrive.sk

  Nájdete nás