PROFIL SPOLOČNOSTI
 

Naša spoločnosť pôsobí na trhu už od roku 1997. Ponúkame služby ako: Modifikácia, opravy a údržba foriem a nástrojov, spracovanie kompletnej technickej dokumentácie, 3D skenovanie a reverzné inžinierstvo, trieskové obrábanie.

Spoločnosť Business and Drive je držiteľom certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 -2 – preverenie zváračskej prevádzky vlastní „Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj“.

Je zapojená do pilotného projektu s názvom „PROTREND“ – Stredoeurópsky technologický inštitút úzko spolupracuje s akademickou pôdou – MTF STU Trnava.

Business and Drive je členom:

  • SOPK Trenčín (Slovenská obchodno-priemyselná komora).
  • SPK (Slovenský Plastikársky Klaster).
  • SÚZ (Spoločnosť údržby, výroby a montáže podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu Slovenskej republiky).
  • SAMSP (Slovenská asociácia malých a stredných podnikov).

 

Privacy Policy